Recuperem un món millor

Practiquem una política de millora del medi ambient en tots els aspectes, tant interns com externs, per aconseguir un desenvolupament sostenible i de residus zero.

Fruit del nostre compromís total amb la sostenibilitat, hem desenvolupat una tecnologia pròpia específica per obtenir pasta de paper a partir de qualsevol paper i cartró recuperat, sense excepcions, fins i tot aquells d’aprofitament difícil com ara papers resistents a la humitat, cartrons per a líquids, plastificats, complexes amb alumini i altres materials, paper oleaginós, parafinats, contracolats, etc.

Contribuïm de manera molt important a solucionar el problema dels residus:

  • Promocionem la recollida de paper i cartró usat.

  • Evitem la incineració.

  • Disminuïm les quantitats que enviem a l’abocador.

  • Estalviem costos de classificació de residus.