Evitem la contaminació de l’aire, l’aigua i la terra

  • Pel que fa a les emissions atmosfèriques, complim el Decret 319/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre límits d’emissions per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració.

  • Depurem l’aigua mitjançant accions físiques, químiques i biològiques. També complim amb la Taula III del Reglament del Domini Públic Hidràulic.

  • Minimitzem els residus abans d’enviar-los a l’abocador (plàstics, fangs primaris, etc.)

  • Disposem d’un abocador propi a 1,5 km de la fàbrica, degudament impermeabilitzat, condicionat i legalitzat. Recollim i depurem els lixiviats.

Estalviem recursos naturals

  • Disposem de cogeneració d’electricitat i vapor amb una potència elèctrica de 24,9 MW i una capacitat de 60 t/h de vapor, utilitzant-los ambdós en el procés.

  • Reutilitzem el biogàs que generem a la depuradora com a nova font d’energia.

  • Reutilitzem les fibres cel·lulòsiques dels papers recuperats com a matèria prima.

  • Valoritzem els residus generats a través d’aplicacions agrícoles, compostatge, reciclatge de plàstics, etc.