Certifiquem la nostra vocació mediambiental

Certificacions i permisos:

  • Alier/sa és gestor de residus amb reconeixement internacional per a la recollida, transport i tractament de residus.

  • Certificació de sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001 per a centre de producció.

  • Certificació de sistema de gestió mediambiental basat en la norma ISO 14001 per a gestió de residus en abocador.

  • Certificació PEFC i FSC®.

  • Anàlisi dels papers al laboratori ISEGA d’Alemanya per comprovar que siguin aptes per al contacte amb aliments.

  • Premi “Medi Ambient 1999” de la Generalitat de Catalunya.

  • Premi 2000 de “Recollida Selectiva i Reducció de Residus” del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

 

Política de Qualitat, Medi Ambient i Cadena de Custòdia

Informació Mediambiental

Gestió de residus