Carton Wall

​Fabricat específicament per produir plaques de guix. Entre les seves propietats destaca l’elevat grau d’humitat i la resistència entre capes, així com la porositat i la càrrega de ruptura en les dues direccions.

Es fabrica en diferents colors, cosa que ajuda a distingir l’ús final de la placa (estàndard, resistent a la humitat, ignífuga, etc.).

Des del punt de vista productiu, els equips específics i les diferències amb altres papers són nombrosos. Cal destacar l’estricta selecció i classificació de les fibres, la humectació i el refredament directe a la màquina i la mida de la bobina, que fa més de 2 m de diàmetre.

CARTON WALL MARFIL

CARTON WALL GRIS

Papel para placas de yeso Carton Wall

Bosses Kraft

BOSSES KRAFT

Paper per a bosses Kraft